Witamy w naszej firmie

WTC image

Cofely, wcześniej znane jako Axima działa w Polsce od 1997 roku. Wieloletnie doświadczenie zdobyte na terenie Polski w połączeniu z przeszło trzydziestoletnim doświadczeniem zdobytym w krajach Europy Zachodniej pozwala nam w należyty sposób reagować na różne potrzeby naszych Klientów. Specjalizujemy się w obsłudze instalacji technicznych w obiektach o różnym stopniu skomplikowania i nowoczesności. W zależności od życzenia Klienta zapewniamy okresowe przeglądy, naprawy, interwencje oraz różne usługi dodatkowe, w tym efektywne zarządzanie zużyciem energii wraz z proponowaniem rozwiązań energooszczędnych wspartych finansowaniem. Proponujemy zawieranie umów z gwarancją efektu zdefiniowanego i mierzonego przy pomocy wskaźników jakości KPI kontrolowanych w różnym czasie aby osiągnąć postawione cele: od krótko- poprzez średnio- do długoterminowych. Jako najwyższą formę opieki eksploatacyjnej proponujemy totalną gwarancję zawierającą poza stałym utrzymaniem technicznym także odtwarzanie instalacji na nasz koszt. Dla Klientów oczekujących kompleksowej obsługi nieruchomości oferujemy cały pakiet zintegrowanych usług FM zawierających także usługi utrzymania czystości, ochrony fizycznej, administracji i inne.

Cofely Services Sp z o.o. należy do globalnej grupy GDF SUEZ i jej pionu GdFSuez Energy Services, który obejmuje wszystkie zakresy usług związanych z infrastrukturą techniczną w budownictwie kubaturowym i w terenie. GSES prowadzi swoją działalność w ponad 30 krajach zatrudniając około 80 000 inżynierów i techników. Cała grupa GDF SUEZ działa w 164 krajach świata zatrudniając około 300 000 osób i generując obroty na poziomie 90 mld EUR rocznie. W Polsce SUEZ jest reprezentowany przez kilkadziesiąt firm z różnych branż i zatrudnia ponad 4000 osób. Łączny obrót roczny tych firm osiąga prawie 3 mld PLN.

Do atutów Cofely należą:

 • Kadra techniczna o najwyższych kwalifikacjach składająca się z ponad 200 inżynierów i techników, stanowiących stabilny i doświadczony zespół.
 • ubezpieczenie w zakresie OC na sumę 5 mln EUR
 • kapitał zakładowy w wysokości 3,5 mln PLN
 • dobra sytuacja finansowa od początku istnienia firmy
 • specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania obsługi technicznej oraz świadczenia usług "help desk"
 • doświadczenie w obsłudze klientów o specyficznych wymaganiach (m.in. sektor finansowy) - obsługujemy w różnym zakresie blisko 500 obiektów
 • Dzięki temu jesteśmy w stanie w wiarygodny i profesjonalny sposób przejąć odpowiedzialność za obsługiwane instalacje.

  Dlaczego nasi Klienci nam ufają?

  Ponieważ decydując się na współpracę z Cofely Services nasi Klienci są spokojni o nienaganny stan techniczny swojej infrastruktury oraz swój budżet, a w szczególności zyskują:

  1.Bezpieczeństwo techniczne.

 • utrzymanie w ruchu, sprawne i bezpieczne funkcjonowanie instalacji technicznych zgodnie z zadanymi parametrami, DTR i przepisami
 • przedłużenie żywotności urządzeń
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia (awarii)
 • gotowość do podjęcia interwencyjnych działań naprawczych w zakresie i czasie przewidzianym umową
 • Opcja Totalnej Gwarancji polegającej na odtwarzaniu instalacji na koszt Cofely Services
 • 2.Bezpieczeństwo formalno-prawne.

  Cofely zapewnia przeprowadzenie wszystkich niezbędnych legalizacji, kalibracji, okresowych i doraźnych przeglądów, uzyskanie atestów, pozwoleń zgodnie z wymogami prawa budowlanego (prowadzenie książki budynku, przeglądy kominiarskie itp.) i innych przepisów (np. UDT) w odniesieniu do obsługiwanych urządzeń

  3. Bezpieczeństwo finansowe.

  Odpowiedzialność finansowa firmy Cofely Services Sp. z o.o. z tytułu OC za wszelkie szkody powstałe z jej winy na osobach i mieniu (polisa na sumę 5 000 000 EUR)

  4. Oszczędności.

  Poprzez wdrożenie prewencyjnego systemu zapobiegania awariom nasi Klienci zyskują:

 • redukcję kosztów obsługi budynku
 • optymalizację (zmniejszenie) zużycia energii
 • eliminację nieprzewidzianych kosztów poprzez ciągłe monitorowanie stanu urządzeń
 • możliwość rozplanowania stałych kosztów w dłuższym horyzoncie czasowym
 • 5. Przejrzystość.

 • łatwy i szybki dostęp do informacji o aktualnym i przeszłym stanie budynku poprzez logiczny system raportowania oraz archiwizowania danych
 • udokumentowany stan techniczny budynku